Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

The Remayns

UK
Garage Punk


7” record:
The Remayns First 7” EP, Bam Caruso Records, NRICO 29, 1989 (?)

Tracklist:
Why / Going All The Way / Go Ahead / Just Like Me


That was a Nick Haeffner band that features in the front sleeve of the EP in disguise…
Check this out:
http://artintodust.blogspot.com/2008/05/nick-haeffner-great-indoors.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου