Τρίτη, 6 Απριλίου 2010

The Electric Roaches

Montreal, Quebec, Canada
Garage Punk

they put out one 7" single:
1-2-5 / Don’t Wanna Know, Aller-Retour Records, AB-01, 1985Personnel:
Woody Roache, guitar / vocals
Arnold Roache, bass / backing vocals
Johnny Too Bad, drums


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου