Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

The Creets

Valencia, SPAIN
Garage Punk


7” record:
Intromental 7" EP, Horizonte Musical, HM 026, 1998

Tracklist:
Through The Mirror / When I See That Girl Of Mine / Tina’s Groovie Song / One Step Closer To You

Personnel:
Luisa, organ & vocals
Pepe, guitar & vocals
David, vocals/harp/percussion
Rafa, bass
Vicent, drums

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου