Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Los Fossiles

Castellon, SPAIN
Garage Punk / RnB7” single:· Nena! / You’ll Feel Alright, Uma Union De Musica Asociada, 7 VKA 10, 1990

Songs in Compilations:
· I Got Me Baby, “Hipnosis” LP, Aishna Records, ASH 4001, 1991
Personnel:
Vicente Ordonez, guitar/vocals/harmonica
Eric « Bagan » Quicke, vocals/tambourine/maracas
Rafa Leal, guitar
Kevin Torres, bass
Sergio Cebrian, drums


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου